vineri, 30 ianuarie 2009

Raport de activitate în cadrul Consiliului Local Slatina

Una dintre cele mai onorante activităţi ale vieţii publice rămâne reprezentarea comunităţii din care faci parte şi a concetăţenilor tăi, iar funcţia publică oferă şansa de a găsi soluţii şi de a rezolva unele probleme ridicate de conlocuitorii tăi.
Astfel, redactarea şi publicarea unui raport de activitate reprezintă o datorie morală iar conform Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215 din 2001, articolul 21, aliniatul 4, editarea şi apariţia acestuia se instituie ca o obligaţie legală. Conform aceleiaşi legi, Consiliul Local se organizează în comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, funcţionarea şi atribuțiile acestora fiind definite prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Slatina. Cei 21 de consilieri locali s-au împărţit, astfel, în 7 comisii de specialitate: buget-finanţe; amenajarea teritoriului şi urbanism; juridică şi de disciplină; muncă şi protecţie socială; învăţământ, sănătate, familie şi protecţia copilului, muncă şi protecţie socială; protecţia mediului, agricultură şi turism; activităţi socio-culturale, culte şi sport. Ocup funcţia de consilier local al Municipiului Slatina de la alegerile locale din iunie, 2008. În această perioadă am activat ca preşedinte al comisiei de învăţământ, sănătate, familie şi protecţia copilului, muncă şi protecţie socială. Alături de colegii mei din cadrul comisiei am analizat, dezbătut şi avizat proiectele de hotărâri specifice domeniilor în care comisia îşi desfăşoară activitatea. Am prezidat, conform regulamentului, toate cele 52 de şedinţe ale comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţia copilului, muncă şi protecţie socială. Ca preşedinte al acestei comisii am avut o serie de întâlniri şi discuţii pe probleme specifice cu directori de şcoli, decani şi rectori ai unor facultăţi care au filiale în Municipiul Slatina, cu scriitori şi oameni de cultură.
Alături de participarea la şedinţele pe comisii de specialitate, consilierii au obligaţia şi responsabilitatea în faţa cetăţenilor să le reprezinte interesele prin participarea la şedinţele Consiliului Local. Din totalul de 13 şedinţe ale Consiliului local, convocate de la alegerea mea ca şi consilier local, am fost prezent la toate, susţinând prin votul meu proiecte care urmează platforma program a Partidului Democrat Liberal, pe listele căruia am fost ales, program care acoperă toate domeniile de interes ale colectivităţii. Agenda publică a Consiliului Local este sincronizată cu necesitatea colectivităţii pe care acest for o reprezintă, iar deciziile luate în mod democratic, prin vot, manifestă interesul individual, prin fiecare vot, dar şi colectiv prin acţionarea în spirit de echipă, faţă de cei care cu încredere şi speranţă au parte de hotărâri care să-i reprezinte. Astfel, grupul politic din care fac parte, cel al Partidului Democrat Liberal, acţionează în spirit de echipă, iar votul pe care l-am oferit eu, pe care l-a dat fiecare dintre noi, vine să sprijine nevoia de mai bine a conlocuitorilor noştri şi să susţină proiecte iniţiate de Primarul Municipiului Slatina sau de colegii consilieri care susţin programul Partidului Democrat Liberal. Referindu-mă la acest aspect, sub raportul bunei credinţe şi a respectării legii nu am fost niciodată, prin exprimarea votului meu, în conflict de interese.
Pentru că o bună informare oferă ocazia realizării unor proiecte de hotărâri în concordanţă cu nevoile colectivităţii, am realizat, în jurul ideii de comunicare, în cartierul Progresul şi în diferite alte locaţii din Municipiul Slatina, întâlniri cu tineri, vârstnici, părinţi şi bunici, cu intelectuali şi oameni care susţin din diferite poziţii industria din Slatina, oameni de cultură, şi, în general, cu oameni de bine ai oraşului nostru. De asemenea am participat la toate audienţele Consiliului Local însă, unele problematici complexe ridicate de cetăţeni ai Municipiului Slatina nu pot fi rezolvate, din păcate, de reprezentanţii Consiliului Local.
Alături de marile proiecte care au fost votate în şedinţele Consiliului Local reţinea atenţie, făcând parte dintr-un proiect de perspectiva al dezvoltării oraşului, Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Slatina, care, în coroborare cu un buget bine articulat, aprobat de acelaşi for, pot reprezenta proiecte importante la care am contribuit, alături de colegii mei, prin dezbaterile pertinente pe care le-am avut şi prin votul de susţinere oferit.
Principalele manifestări publice la care am participat au fost prilej de susţinere şi încurajare a valorilor locale din variate domeniile de activitate, cu referire la toate vârstele.
Relaţia cu mass-media se concentrează pe un siaj al transparenţei, al comunicării în sprijinul cetăţeanului şi mizează pe colaborare cu perspectiva îmbunătăţirii activităţii de consilier.