joi, 30 decembrie 2010

Facem bilanţul!

Încheiem un an azi şi ne facem bilanţul. Punem pe talerele balanţei, de o parte răul, de cealaltă parte binele nostru şi tragem concluzia de an bun sau prost. Ce rămâne demn de reţinut este faptul că totul este atât bine, cât şi rău, în funcţie de context. Singurul care poate înzestra viaţa cu calificativul de bun sau rău este omul cu propria-i voinţă. Liberul arbitru se manifestă atunci când alegem să interpretăm ceva ca fiind rău sau bun. Acel ceva exista doar, fără a avea nici binele nici răul încorporate în el. Alegeţi să priviţi viaţa cu mai multă înţelepciune şi viaţa vă va răsplati. Fie ca anul ce s-a scurs să fi însemnat pentru fiecare un prilej de maturizare, de înţelegere a propriului eu, de armonizare cu ceilalţi care par că vă stau în calea fericirii. Iar anul de vine să vă aducă noi provocări care vă vor ajuta să vă descoperiţi! La mulţi ani tuturor! Bine ai venit 2011!

sâmbătă, 25 decembrie 2010

Dacă am trăi Crăciunul după reperele marilor filozofi existenţialişti…

Kierkegaard sfătuieşte să ne îndepărtăm de spiritul de turmă, să trăim viaţa aşa cum o pasiune lăuntrică îndeamnă… Atunci, întrebăm, de ce nu mai sunt locuri de parcare la supermarketuri? Turmă? De ce transformăm spiritul Crăciunului în goană după consum? Spirit de turmă? Totodată, plictiseala, susţine Kierkegaard, este rădăcina tuturor relelor… Să nu ne plictisim!

Nietzsche ar fi, probabil, sceptic în ceea ce priveşte existenţa Moşului. Ar interoga-o , oscilând… L-ar numi, după ce îi împarte pe oameni în sclavi şi stăpâni, mai degrabă Supraom! Omul, condus de voinţa de putere, este cel care trebuie să -şi iubească atât de mult destinul încât să-l mai poată trăi încă o dată… Crăciunul pregătit după filozofia lui Nietsche ar fi unul plin... pe care ai vrea să-l trăieşti şi la anu’… şi la mulţi ani!

După Heidegger ne-am trezit aruncaţi aici, pe lumea asta, cu totul… cu tot cu Moş Crăciun… Căzuţi în spiritul Crăciunului, ar trebui să fim implicaţi… Multe poezii, vă rog, să goliţi sacul Moşului! Heidegger îndeamnă oamenii să nu-şi facă iluzii… Sacul s-ar putea să fie gol!

Sartre ne-ar spune că suntem condamnaţi să fim liberi, chiar şi de Crăciun… De asemenea şi Moşul ar fi liber să aleagă… Ne dă sau nu ne dă cele dorite? Chiar şi aşa, noi, responsabili fiind, implicaţi într-o existenţă pentru alţii, am putea alege să refuzăm… Şi să nu alegem tot alegere este…

Camus ne-ar aminti de omul revoltat, ca un Sisif în căutarea fericirii sale… Moş Crăciun va întâlni Străinul ce îi fură sacul cu jucării pentru că… e prea frig afară… Va întâlni omul absurd dar şi decăzutul… În funcţie de cum alegem drumul, într-o lume şi aşa absurdă, vom fi colindători independenţi, liberi ori liberaţi.

joi, 23 decembrie 2010

Proeducaţia, revista naţională a Casei Corpului Didactic Olt

Este unanim recunoscută importanţa învăţământului în starea prezentă şi viitoare a unei naţiuni. "Viitorul unei naţiuni este hotărât de modul în care aceasta îşi pregăteşte tineretul", afirma încă din secolul al XVII-lea marele umanist olandez Erasmus. Educaţia este un act de conştiinţă, de calitatea căruia depinde evoluţia societăţii româneşti, puterea, influenţa şi chiar existenţa ei ca entitate distinctă în configuraţia europeană.
Misiunea Casei Corpului Didactic Olt este de a promova inovaţia printr-o atenţie sporită acordată implementarii noilor politici educaţionale şi prin creşterea calităţii programelor de formare continua adresate personalului didactic. Susţine în acelaşi timp mişcarea pentru reformă şi asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.
Ne-am dorit ca această revista sa devină un spaţiu de promovare a cercetarii, a inovaţiilor didactice, a exemplelor de buna practică în domeniul educaţiei. De-altfel, apariţia acestui proiect publicistic se datorează profesorilor hotărâţi să retranscrie realitatea şcolară cât mai aproape de substanţa ei veridică. Mizăm pe vocaţia de a surprinde "adevărul" faptelor în educaţie şi pe utilitatea unor construcţii teoretice bazate pe ipoteze şi informaţii.
Fiind încă la început de drum, ne rezervăm dreptul de a fi precauţi în interpretarea valorică a materialului informaţional. S-ar putea ca, în timp, ipotezele exprimate aici să fie confirmate. Indiferent însă de opţiunile care se vor contura în acest sens, articolele publicate îşi vor menţine valoarea informativă, întrucât au surprins, cu siguranţă, realitatea şcolii româneşti.
Proeducaţia este revista care se adresează tuturor acelora care vin în contact cu problematica educaţiei, realitate complexă, de o importanţă pe care nimeni nu o poate ignora şi sperăm că cititorii - înţelegând necesitatea, dar şi frumuseţea continuei lărgiri a orizonturilor cunoaşterii - vor considera această revistă drept chemare spre o înţelegere aprofundată a educaţiei.
Lansăm primul număr cu un valoros set de articole şi rămânem în aşteptarea eseurilor, punctelor de vedere, comentariilor, informaţiilor privind managementul educaţional, prezentarea parteneriatelor şi proiectelor dumneavoastră pe adresa revistaproeducatia@yahoo.com.

luni, 13 decembrie 2010

Mai vorbim despre cultura in vreme de criza?

Aparitie TV - televiziunea locala OLT TV! Invitat eu in persoana! Sa vorbim despre oameni importanti! Va astept la 18 si 10 minute!