marți, 22 septembrie 2015

Vă simţiţi în siguranţă... ?

După o judecată dreaptă, oarbă, vinovaţii își ispășesc singuri pedeapsa! Ei nu o împart nici cu familia, nici cu prietenii ori vecinii. Vinovaţii exodului musulman trebuie să primească lecţia că pedeapsa nu poate fi distribuită, share-uită ori împarţită pe bază de cote. Norocul lor (și ghinionul nostru) e ca judecătorii sunt și vinovaţi. Lupi în piele de oaie… 
Vă simţiţi în siguranţă cu astfel de decidenți?luni, 14 septembrie 2015

A venit, a venit... școala!


Am reținut de la profesori cu experiență că perseverența, de cele mai multe ori, bate inteligența și că eșecul se transformă, sub îndrumarea dascălilor buni, în succes. Totodată, cred că inteligența dublată de perseverență garantează succesul.

În acest context, amintesc comparația pe care o face adesea academicianul Solomon Marcus, referindu-se la procesul de învățare-evaluare și la dreptul elevului de a greși, de a eșua, cu experiența primilor pași  ai copilului mic, fascinat de posibilitatea de a explora lumea pe propriile picioare. Școala, susține academicianul, diabolizează greșeala și amintește că este ca și cum am pedepsi acel copil care, făcând primii săi pași pentru a aprofunda mediul care-l înconjoară, se împiedică și cade. Trebuie să știm că, asemenea gestului în care ajutăm copilul să se ridice pentru a relua drumul inițiat cu dorința descoperirii, așa trebuie să ne aplecăm și asupra elevului care a greșit, transformând eșecul, respectându-i dreptul de a greși și de a eșua, într-un reper important al succesului. 

Alternativa Fundamentală | Solomon Marcus | TEDxCluj

luni, 7 septembrie 2015

Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale prin implementarea managementului strategic și îmbunătățirea leadership-ului instituției

Am participat cu interes și așteptări mari la sesiunea de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale prin implementarea managementului strategic și îmbunătățirea leadership-ului instituției care a reunit, la Sinaia, 29 din directorii Caselor Corpului Didactic din România. Ceilalți directori au participat la o sesiune de formare în cadrul aceluiași proiect, pe aceeași tematică, în același timp, la Cluj-Napoca. Cu bucurie i-am reîntâlnit pe colegii de la CCD-urile din țară și am făcut cunoștință cu noii noștri colegi. De asemenea, a fost prilej de discuții și schimb de bune practici în cadrul programului de pregătire și în afara orelor de formare când, în spații de socializare, într-un mediu înconjurător și colegial plăcut am discutat, fiind provocați de noțiunile, pe care le rețineam la curs, de management instituțional,  politici publice educaționale, planificare strategică și programare bugetară și managementul schimbării. Multe probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ din România în domeniul formării au fost discutate aici și, totodată, bazate pe experiența noastră, multe soluții au fost propuse.
Întâlnirile formale și informale cu secretarul de stat din Ministerul Educație și Cercetării Științifice, domnul Vasile Șalaru, au pus în evidență interesul și importanța pe care o dă ministerul instrumentelor și expertizei în domeniul formării. Apreciez puterea de opinie a acestuia și franchețea cu care a rostit, cu o experiență vastă și la catedră, problematicile asupra cărora trebuie să ne aplecăm în managerierea eficientă a unor instituții definitorii pentru formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar. În același context am avut întâlniri formale și informale cu doamna consilier ministerial Muza Maftei cu privire la, de exemplu, analiza nevoilor de formare la nivel județean, realizarea Ofertelor de formare ș.a.m.d.
Formatori de înaltă ținută au susținut cursurile: conf.univ.dr. Gabriela Ciotu, conf. univ.dr. Vasile Molan, prof. Constantin Trăistaru, ec. Lucian Ghioc, prof.univ.dr. George Constantin.
Managerul de proiect, domnul Valentin Popescu, a prezentat proiectul în contextul mai larg al cadrului european Education and Training 2020 (ET 2020).
Toată această activitate de formare a fost umbrită (pentru că, nu-i așa, cum spunea înțelept Eminescu: ”Totuși este trist în lume…”) de apariția Ordinului de ministru nr. 4995/19.08.2015 care vizează criteriile de normare pentru personalul din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat ce prefigurează reduceri masive de personal (ministerul educației este ocolit de orice schimbare). Astfel, realitatea prezentă ne scoate din contextul care putea lăsa să privim spre viitor și ne face să privim în pământ.