marți, 12 octombrie 2010

Delictul de conştiinţă!

Vremurile de azi impun o nouă abordare a vieţii în societate. Avem prea multă libertate şi nu ştim ce să facem cu ea. Tot ce e mai infect şi de prost gust a devenit un reper după care societatea se ghidează. Legile sunt relative în funcţie de cine se prezintă în faţa judecătorului. În fiecare sferă, începând cu cea politică, şi finalizând cu oricare alta aleasă de domniile voastre există impostori. Cel mai dificil lucru este să reuşim să găsim un echilibru. Înainte de '89 frica era o metodă prin care se păstra disciplina în întreaga societate. Tehnologizarea şi modernizarea nu au adus după sine o evoluţie de conştiinţă umană ci dimpotrivă o delăsare, o ignorare aproape totală a ceea ce ne face să ne situăm mai presus de o maimuţă. Când şi unde vom face un salt către omul responsabil pentru tot ceea ce lumea o reprezintă e greu de spus. Poate nu şi de anticipat! Saltul se va face când ne vom găsi cu toţii pe marginea prăpastiei, când viaţa nu va mai putea fi trăită în această paradigmă. Facem schimbări doar atunci cand ceva nu mai funcţionează deloc, când suntem constrânşi. Pentru delictele de conştiinţă cu toţii am fi închişi!

Niciun comentariu: